Mar 15, 2023 1 min read

Вижимаємо все з ChatGPT за допомогою NotionAI. Посібник користувача

Моя стаття на DOU про те, як користуватись ШІ для адміністративних тасків, як працюють всі GPT-стаптапи під капотом, і чому UX рулить. І як вижати з ChatGPT максимум за допомогою Notion AI.
Також на
Вижимаємо все з ChatGPT за допомогою NotionAI. Посібник користувача

Вижимаємо все з ChatGPT за допомогою Notion AI. Посібник користувача

Продакт-менеджер Віталій Власюк поекспериментував з Notion AI та зібрав усі результати в один блог

Читати на DOU
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Psychothrone.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.