Marketing

1 post
Штучний інтелект вбиває репетиторів public
UA 9 min read

Штучний інтелект вбиває репетиторів

Ця стаття досліджує, як штучний інтелект (ШІ) порушує ринок репетиторства та домашньої роботи, особливо в США. Вона пояснює, як інструменти ШІ, такі як ChatGPT, можуть відповідати на більшість питань та завдань студентів, і як це впливає на попит та пропозицію людських репетиторів.
Sithamet
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Psychothrone.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.